Splošni pogoji

Splošni pogoji: spl. trgovinaSplošni pogoji: Zima 2022/2023

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA POLETNA SEZONA 2023

1. Obiskovalcem priporočamo

 • da se PRED NAKUPOM VSTOPNIC prepričajo o vremenskih in obratovalnih razmerah na planini;
 • da dnevno sveže informacije o stanju na planini preverijo na telefonu 04/25-25-911 ter na internetni strani www.rtc-krvavec.si, kjer si lahko ogledajo tudi živo sliko s planine;
 • da si PRED ODHODOM NA PLANINO zaradi osebne varnosti ogledajo panoramsko sliko planine na informacijskem panoju ob spodnji ali zgornji postaji kabinske žičnice;
 • da se na planino podajo primerno opremljeni – s primerno obutvijo in primernimi oblačili (športna obutev in obleka).

2. Nakup in veljavnost vstopnic

 • Vstopnice po ceniku lahko kupite z gotovino, plačilnimi karticami (BA, Maestro) in kreditnimi karticami (Visa, Mastercard, Diners) na blagajnah oziroma preko spletne trgovine.
 • Prodaja in nadzor vstopnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in elektronskih čitalcev. Obiskovalci so dolžni ob vstopu na napravo registrirati vstopnico na elektronskih kontrolnih napravah.
 • Obiskovalci so dolžni pred uporabo žičniške naprave in aktivnosti v parku pokazati vstopnico pooblaščeni osebi upravljavca.
 • Sistem kontrole vstopnic se izvaja pod video nadzorom, na kar kupce vstopnic opozarjamo tudi na vstopnih postajah na žičnice in na blagajnah RTC Krvavec. Z nakupom vstopnice se je kupec s tem dejstvom tudi seznanil.
 • Z izvajanjem video nadzora kontrole vstopnic ne posegamo v zasebnost kupcev in uporabnikov, temveč samo primerjamo med seboj video izseke prehoda posamezne vstopnice na podlagi serijske številke posamezne vstopnice, ter pri tem upoštevamo zakonska določila ZVOP (Zakona o varnosti osebnih podatkov).
 • Vstopnica je veljavna le v okviru podatkov, ki so na njej zapisani: vrsta vstopnice, veljavnost vstopnice. Na vsaki prodani vstopnici je navedena njena veljavnost z datumom.
 • Pri že kupljenih vstopnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti.
 • Vstopnica ni prenosljiva.
 • Vstopnica za Bike park ne vključuje izposoje kolesa.
 • Smučarske vozovnice v poletni sezoni ne veljajo.

3. Povračilo kupnine in izguba vozovnice

 • kupljenih vstopnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine, razen pri nakupu preko spletne trgovine;
 • izgubljeno ali poškodovano sezonsko vstopnico je mogoče nadomestiti ob plačilu stroškov keycarda.

4. Zloraba vstopnic

 • Uporaba vstopnice, ki je kupljena po znižani ceni na osnovi ustreznega dokazila o starosti oziroma statusu, brez ustreznega dokazila o starosti oziroma statusu ob uporabi te vstopnice, se šteje za zlorabo;
 • Poskus ali zloraba vstopnice in kršenje pravil uporabe Pustolovskega parka, so razlog za takojšen odvzem vstopnice.
 • Družba si pri zlorabi vstopnice ali kršenju pravil uporabe Pustolovskega parka in dodatnih aktivnosti, pridržuje pravico do sprožitve prekrškovnega postopka.

5. Splošne določbe o obratovanju žičnic

 • Vse žičniške naprave delujejo po principu samopostrežbe.
 • Če obiskovalci na žičniški napravi potrebujejo pomoč pri vstopu, naj pravočasno zaprosijo za pomoč žičničarja ob žičniški napravi.
 • Obiskovalci lahko naročijo posebno vožnjo izven delovnega urnika. Naročnik plača stroške izrednega zagona in stroške vstopnice po ceniku.
 • Družba si zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov pridružuje pravico do spremembe urnika obratovanja žičniških naprav, Pustolovskega parka in preostalih aktivnosti.

6. Trajanje sezone in delovni čas

 • Delovni čas v poletni sezoni: Povezava

7. Pravila vedenja na planini

 • Po Krvavcu hodimo peš, se vozimo s kolesi po urejenih poteh.
 • Vzletanje in pristajanje jadralnih padal v Pustolovskem parku ni dovoljeno.
 • Štirinožni prijatelji sodijo na vrvico.
 • Smeti odnesimo s seboj v dolino ali jih odvrzimo v smetnjake.
 • Kurjenje in povzročanje hrupa je prepovedano.
 • Živina se prosto pase, približevanje živini je prepovedano in je na lastno odgovornost. Živini damo vedno prednost – počakamo, da se umakne in nato nadaljujemo pot.
 • V KOLIKOR SE ZGODI KAJ NEPREDVIDENEGA ALI POTREBUJETE DODATNE INORMACIJE, torej:
  KLIC V SILI,
  PRIJAVA NESREČ,
  INFORMACIJE O VREMENU in CENAH, …, ITD:
  POKLIČITE : 04/25-25-911, 04/27-11-805

8. Varnost, zavarovanje in odgovornost

 • Vodje skupin in, v primeru vodenega programa (šole) inštruktorji oz. organizatorji, skrbijo za splošno varnost udeležencev;
 • V primeru nevarnega vodenja skupine družba prepove nadaljevanje dejavnosti na Krvavcu.
 • Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe in poškodovanje opreme imetnikov vstopnic in drugih oseb, če poškodbe nastanejo kot posledica neupoštevanja vremenskih razmer, neupoštevanja pravil uporabe Pustolovskega parka in preostalih aktivnosti, oznak in navodil upravljavca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, uporabe parka ali žičniških naprav pod vplivom alkohola ali mamil, itd.
 • V primeru povzročitve nesreče si družba pridržuje pravico za sprožitev kazenskega postopka, oz. postopka za prekršek zoper povzročitelja.
 • Uporaba Pustolovskega parka in preostalih aktivnosti je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev. Pred uporabo Pustolovskega parka in preostalih aktivnosti se mora vsak udeleženec seznaniti s pravili uporabe in podpisati izjavo. Udeležence do 15 let starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna oseba.

9. Parkiranje in uporaba parkirnih prostorov

 • Parkiranje oz. uporaba parkirnih prostorov ob spodnji postaji kabinske žičnice Krvavec je brezplačna - vozniki so dolžni upoštevati prometno signalizacijo.
 • Za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.

PRAVILA UPORABE ŽIČNIŠKIH NAPRAV, PUSTOLOVSKEGA PARKA IN PREOSTALIH AKTIVNOSTI


ŽIČNIŠKE NAPRAVE

 • Na žičnicah je prepovedano prevažanje otrok in domačih živali v nahrbtnikih ali na prsih.
 • Prevoz jadralnih padal je možen s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina, prevoz zmajev le s kabinsko žičnico.
 • Prevoz domačih živali je možen samo s kabinsko žičnico.
 • Pri prevozu na kabinski žičnici morajo biti domače živali ustrezno zavarovane (jermen, nagobčnik, košara).
 • Enosmerna vozovnica za kabinsko žičnico velja za enkraten prevoz s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (v času obratovanja).
 • Vozovnice, ki vključujejo povratni prevoz s kabinsko žičnico, omogočajo enkraten dostop in sestop s kabinsko žičnico na dan prve uporabe na čitalcu.
 • Povratna vozovnica za kabinsko žičnico velja za povratno vožnjo s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (v času obratovanja) in ne vključuje prevoza kolesa.
 • Sezonska enosmerna vozovnica za kabinsko žičnico s sliko se glasi na ime imetnika in je neprenosljiva vozovnica. Vključuje eno vožnjo s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (v času obratovanja) na dan. Ne vključuje prevoza kolesa.
 • Sezonska vozovnica za kabinsko žičnico in 4 – sedežnico s sliko se glasi na ime imetnika in je neprenosljiva vozovnica. Vključuje eno povratno vožnjo s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (v času obratovanja) na dan. Ne vključuje prevoza padala in kolesa.
 • Imetnik zimske smučarske vozovnice 2022/23 je upravičen do 5% popusta ob nakupa katerekoli sezonske vozovnice poletno sezono 2023. Popust se lahko uveljavi le na blagajni na spodnji postaji kabinske žičnice.

PUSTOLOVSKI PARK

Aktivnosti v pustolovskem parku so primerne za udeležence starejše od 4 let, in nimajo psihofizičnih težav, povezanih z višino in bi uporaba plezalnega parka zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakršno koli drugo nevarnost ali tveganje;

Pustolovski park sestavlja sklop 4 različnih plezalnih poti (skupaj 36 elementov) in sicer:
MODRA oznaka poti: Minimalna starost 7 let / min. višina z iztegnjenimi rokami 160 cm
ZELENA oznaka poti: Minimalna starost 7 let / min. višina z iztegnjenimi rokami 160 cm
RUMENA oznaka poti: Otroci od 4. do 10. leta/ min. višina z iztegnjenimi rokami 140 cm
ŠOLSKA oznaka poti: Vsi obiskovalci / min. višina z iztegnjenimi rokami 160 cm

Pravila uporabe Pustolovski park Krvavec:

 • Pred vstopom v Pustolovski park se mora vsak udeleženec udeležiti teoretičnega in praktičnega usposabljanja, kjer se seznani s pravili in pogoji uporabe parka. Pred uporabo s podpisom potrjuje, da je z njimi seznanjen in se njimi strinja. Udeležence do 15 let starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna oseba in to s svojim podpisom potrditi. Udeleženec s podpisom potrjuje, da se bo spusta na napravi udeležil na lastno odgovornost.
 • Uporabnik mora v Pustolovskem parku ravnati samo odgovorno in odgovorno do drugih, da ne ogroža ali poškoduje sebe, drugega ali naprave.
 • Uporaba Pustolovskega parka je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev.
 • Drobnih predmetov, kot so npr. nakit, mobilni telefoni, kamere, ipd., pri uporabi pustolovskega parka ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udeleženca samega in druge osebe.
 • Udeleženci z dolgimi lasmi morajo le-te speti v čop z elastiko.
 • Pustolovski park je dovoljeno uporabljati izključno pod nadzorom strokovnega osebja in z uporabo varnostne opreme
 • Vsa navodila trenerja/inštruktorja oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati. Pri kršitvi varnostnih navodil se lahko od udeleženca zahteva, da zapusti pustolovski park.
 • Vsak uporabnik dobi s strani upravljalca posebno osebno varnostno opremo. Uporaba kakršne druge opreme je strogo prepovedana.
 • Udeleženci materialno odgovarjajo za poškodbe osebne varnostne opreme, ki bi se zgodile zaradi neustrezni in/ali malomarne uporabe in ravnanja.
 • Poslovodstvo si pridržuje pravico dejavnosti iz varnostno tehničnih razlogov (ogenj, vihar, nevihta, megla, veter, itd.) ustaviti.
 • Uporaba parka pod vplivom alkohola, mamil ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti ter v kolikor je podvržen epileptičnim napadom, ni dovoljena;
 • Na vseh žičniških napravah in v Pustolovskem parku je prepovedano kajenje, uporaba odprtega plamena ter odmetavanje cigaretnih ogorkov (zaradi nevarnosti požara) in smeti.
 • Priporočamo športno obutev in obleko.
 • Uporaba Pustolovskega parka Krvavec izven odpiralnega časa je STROGO PREPOVEDANA!
 • Zadnji vstop v pustolovski park je ob 15.30 uri, od 1.9. dalje pa do 14:30 ure.
 • Otroci pod 15. letom starosti lahko uporabljajo pustolovski park le v spremstvu odgovorne polnoletne osebe z veljavno vstopnico. Ena odrasla oseba lahko spremlja največ tri otroke.
 • Otroci do 6. leta (rojeni l. 2017 oz. mlajši) se s kabinsko žičnico lahko vozijo brez vstopnice ko so v spremstvu staršev. Za vstop v Pustolovski park potrebujejo veljavno otroško vstopnico.
 • Otroci do 6. leta starosti imajo ob predložitvi dokazila o starosti za vstop v Pustolovski park pravico do nakupa otroške vstopnice do 5,99 let.
 • Otroci do 14,99 leta starosti imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa otroške vstopnice.
 • Mladi od 15. do 18,99 leta imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa mladinske vstopnice.
 • Seniorji nad 65 let (rojeni l. 1958 ali prej) imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa vstopnice za seniorje.
 • Invalid I. in II. kategorije ter njihov spremljevalec ima ob predložitvi dokazila pravico do nakupa vstopnice z 10% popustom na blagajni.
 • Slep oz. slaboviden imata ob predložitvi dokazila pravico do nakupa vstopnice s 50% popustom na blagajni.
 • Za otroke, mlade, seniorje, invalide I. in II. kategorije ter njihove spremljevalce, velja ob predložitvi ustreznega dokazila o starosti oz. statusu, znižana cena za tiste vrste vstopnic, ki so posebej označene v ceniku. Vstopnice so veljavne le skupaj z dokazilom o starosti oz. status.
 • Na zahtevo blagajnika, kontrolorja ali druge uradne osebe RTC Krvavec mora oseba, ki želi uveljaviti popust, z ustreznim dokumentom dokazati upravičenost do popusta, prav tako tudi starši oz. spremljevalci za starost otroka.
 • Do družinskih popustov so upravičene družine (najmanj 1 odrasli in 1 otrok do 14,99 leta starosti) z najmanj 3 člani, ob primernem dokazilu (npr. osebni dokument). Popust v višini 25% se obračuna na otroško in mladinsko vozovnico. Na družinski paket ni dodatnih popustov. V družinskem paketu za Pot pastirskih škratov dobijo beležko le otroci.
 • Vstopnice s popustom veljajo ob predložitvi ustreznega veljavnega dokazila na dan nakupa na blagajni (ni možen nakup za vnaprej).
 • Popusti pri nakupu vstopnic se med seboj ne seštevajo! Pri časovno omejenih akcijah velja popust do njenega izteka.
 • Vstopnica za Pustolovski park vključuje povratni prevoz s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina in 3 – urno uporabo pustolovskega parka.
 • Vstopnica Krvavec All Inclusive vključuje neomejeno število voženj s kabinsko žičnico in 4 – sedežnico Tiha dolina, 3 – urni vstop v Pustolovski park, neomejeno število voženj s tubami in 3 vožnje z gorskimi karti. vstopnica ni prenosljiva, razen prenosnih sezonskih vstopnic.

GORSKI KARTI

 • Uporaba kartov je dovoljena le na za to urejeni označeni progi; ne zapuščaj je in vozi le po njej.
 • Osebam mlajšim od 7 let uporaba ni dovoljena.
 • Uporaba dovoljena osebam, ki niso težji od 100 kg.
 • Gorski kart je zasnovan za vožnjo le ene osebe.
 • Obvezna je uporaba varnostne čelade.
 • Priporočljiva je uporaba zaščitne opreme.
 • Uporabljajte le primerno velik kart.
 • Preveri in primerno shrani predmete v žepih, da jih med spustom ne izgubiš.
 • Prepričaj se, da kakšen del obleke ne bo oviral spusta oziroma prišel med kolesa ali zavore.
 • Pred začetkom preveri zavore, da le te delujejo.
 • Prva vožnja naj bo namenjena spoznavanju s potekom proge.
 • Hitrost vožnje prilagodite karakteristikam in razmeram na progi, še posebej v primeru slabih vremenskih razmer. Vedno se spuščaj s hitrostjo, ki jo lahko kontroliraš in se varno ustaviš.
 • Krmilo ves čas drži z obema rokama na način, da lahko uporabiš zavorno ročico v vsakem trenutku.
 • Vedno zaviraj z obema zavorama sočasno.
 • Nagni telo na notranjo stran ovinka.
 • Gorski kart je zasnovan za vožnjo naprej, vzvratna vožnja je prepovedana.
 • V primeru kakršnekoli tehnične okvare, je vožnjo z gorskim kartom potrebno nemudoma prekiniti.
 • Gorski kart vozi v skladu z znanjem in izkušnjami.
 • Ne ogrožajte drugih.
 • Uporabniku je najstrožje prepovedano kakor koli predelovati oziroma spreminjati potek proge ali ovir na njej.
 • Vzpenjanje po progi, bodisi peš ali s kartom je strogo prepovedano!
 • Vožnja po progi se izvaja na lastno odgovornost udeležencev.
 • Gorski kart uporabljaš na lastno odgovornost.
 • Vstopnica za adrenalinske spuste z gorskimi go-karti in gorskimi kolesi po progi Bambino trail vključuje zakupljeno število voženj s 4-sedežnico Tiha dolina in izposojo rekvizita za spust. Prevoz s kabinsko žičnico vključuje le vstopnica Posamezniki 5 voženj.

TUBE - ZRAČNICE

 • V zračnici se mora sedeti tako, da noge visijo izven zračnice. Progo lahko uporabljajo osebe, ki so visoke vsaj 1 m in so stare vsaj 4 leta;
 • Vrv za vleko se pred spustom postavi v notranjost zračnice. Pred spustom se je potrebno oprijeti ročajev na zračnici;
 • Spust je popolnoma prepovedan, kadar je proga vlažna ali ko prične deževati. Prav tako je prepovedan spust brez dovoljenja pooblaščenega osebja;
 • Spust več oseb v zračnici hkrati NI DOVOLJEN;
 • Pred spustom se je potrebno prepričati, da je celotna proga prosta in na zaključnem delu proge niso prisotne druge osebe ali zračnice.
 • Vstopnica za spust s tubo vključuje neomejeno število voženj s tubo ter uporabo tekočega traku. Ne vključuje prevoza s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina;

BIKE PARK

Težavnostne stopnje prog v Bike Parku Krvavec:
MODRA - MANJ ZAHTEVNA (Bambino trail, “Sunny trail “)
RDEČA - SREDNJE ZAHTEVNA (Muci trail, Panorama, Jezerca)
ČRNA - ZAHTEVNA/ZELO ZAHTEVNA (Rock’n’Flow trail)

 • Vožnja po progah Bike Parka Krvavec je na lastno odgovornost.
 • Uporabnik Bike parka mora imeti veljavno vstopnico za Bike park.
 • Upravitelj si v primeru slabega vremena in/ali vzdrževalnih del pridržuje pravico spremembe urnika obratovanja kolesarskega parka.
 • Proga je v funkciji samo v času poletnega obratovanja krožno kabinske žičnice Krvavec.
 • S kolesi je dovoljena uporaba krožno kabinske žičnice na Krvavec in 4-sedežnice Tiha dolina.
 • Pred uporabo krožno‐kabinske žičnice in 4-sedežnice Tiha dolina je kolo potrebno očistiti.
 • V primeru, da je uporabnik pod vplivom alkohola ali drog, je uporaba prog v Bike parku PREPOVEDANA.
 • Vožnjo prilagodite svojim sposobnostim. Proga vsebuje skoke, bande, drope… Pri prvi vožnji bodite še posebej previdni! Prva vožnja v Bike parku naj bo namenjena spoznavanju prog in ovir na njih.
 • Obvezno upoštevajte oznake in signalizacijo ob in na progah ter druge informacije upravitelja.
 • Hitrost vožnje prilagodite svojemu kolesarskemu znanju in razmeram na progah.
 • Hitrejši kolesar mora »linijo« vožnje izbrati tako, da ne ogroža kolesarjev pred seboj.
 • Ustavljanje na zahtevnih in/ali nepreglednih delih prog, razen v sili, je prepovedano. V primeru, da se na progi morate ustaviti, jo čim prej zapustite. Pred ponovnim vstopom na progo se prepričajte, da s tem ne ogrožate sebe in drugih.
 • Ne ogrožajte drugih, še posebej manj veščih kolesarjev.
 • Del nekaterih poti poteka tudi po javnih cestah in gozdnih poteh, ki jih koristijo tudi drugi uporabniki. Na območju cest je potrebno upoštevati cestno prometne predpise. Kolesarji se morajo držati desnega robu ceste, kar velja tudi za cesto med zgornjo postajo kabinske žičnice in planino Jezerca.
 • Ne zapuščajte označenih prog v sklopu Bike parka in vozite le po označenih progah. Vožnja s kolesom zunaj označenih prog Bike parka prepovedana.
 • Vožnja po zaprtih delih Bike parka je strogo prepovedana. Na teh delih lahko potekajo vzdrževalna dela. V primeru spravila lesa bo proga ali posamezni deli zaradi varnosti zaprta!
 • Uporabnikom je najstrožje prepovedano kakorkoli predelovati oziroma spreminjati pot, potek prog Bike parka ali objektov na progi.
 • Vzpenjanje po progah Bike parka, bodisi peš ali s kolesom, je iz varnostnih razlogov strogo prepovedano.
 • Kolesar naj ne poskuša kolesariti po zahtevnejšem terenu in objektih, če nima ustreznega znanja, izkušenj in opreme, da bi učinkovito premagoval takšne proge.
 • Vožnja po progi z vozili na motorni pogon je strogo prepovedana.
 • Dnevna vstopnica za Bike park velja na dan nakupa oz. prve uporabe. Vključuje prevoz kolesa in vožnjo s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (v času obratovanja) in uporabo Bike parka Krvavec;
 • 3-urna vstopnica za Bike park velja na dan nakupa oz. prve uporabe. Vključuje prevoz kolesa in vožnje s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina in uporabo Bike parka Krvavec v zakupljenem času;
 • Vstopnica 1 vožnja za Bike park velja na dan nakupa oz. prve uporabe. Vključuje prevoz kolesa in enkratno vožnjo s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina;
 • Sezonska Gravity Card s sliko se glasi na ime imetnika in je neprenosljiva vstopnica. Vključuje prevoz kolesa in vožnje s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (ko obratuje), uporabo Bike parka Krvavec in drugih Bike parkov.
 • Sezonska vstopnica za Bike park Krvavec s sliko se glasi na ime imetnika in je neprenosljiva vstopnica. Vključuje prevoz kolesa in vožnje s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (v času obratovanja) in uporabo Bike parka Krvavec.

V primeru nezgode:

 • Poškodbe so pri gorskem kolesarstvu pogoste in pričakovane. V primeru, da ste bili udeleženec ali priča nesreče, o le‐tej nemudoma obvestite 112.
 • Proga ni pod stalnim nadzorom, zato naj kolesarji s seboj nosijo prenosni telefon in številko krajevne službe za nujne zadeve.

Oprema za uporabo Bike parka Krvavec

 • Proge Bike parka Krvavec so zgrajene za gorska kolesa s polnim vzmetenjem. Proge so skalnate, razgibane in so težje obvladljive brez visoko kakovostnega vzmetenja. Brez celovitega vzmetenja nastopi izčrpanost veliko prej. Strmi nakloni zahtevajo od zavornih diskov ustrezno moč ustavljanja. Obročne zavore bodo povečale možnost izčrpanosti, saj je potrebnega za ohranjanje kontrole več napora. Vsi obiskovalci Bike Parka naj uporabljajo kolo ustrezne velikosti in morajo stati nad sedežem kolesa, ob tem se pa z nogami ravno dotikati tal. Preveliko kolo ali kolo z visoko dvignjenim sedežem poveča možnost za poškodbe.
 • V Bike Parku Krvavec je obvezna uporaba čelade, zelo priporočljiva je uporaba integralne (full face) čelade, dolgih rokavic, kolesarskega oklepa za telo z integrirano zaščito hrbtnega dela, zaščitno kolesarsko ovratnico za tilnik, kolenski ščitniki, ščitniki za roke in ustrezni športni čevlji.


Ti pogoji poslovanja so vezano na obratovanje žičniških naprav sestavljeni in objavljeni na podlagi določbe 54. člena zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Ur.l.RS 126/03).


10. 05. 2023