NovičkaProjekt " Preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije RTC Krvavec" je prejel EU sofinanciranje


Namen in cilj naložbe je gradnja žičniške, spremljajoče žičniške infrastrukture in druge infrastrukture v prestrukturiranje ponudbe gorskega središča v celoletno gorsko središče za aktivni oddih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje operacije: 8.000.000,00 EUR

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/.